Skip to main content
search

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin Sanayi Siciline kayıt edilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi almaları bir zorunluluktur. Yine aynı Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler .

Bu çerçevede Sanayi Siciline kayıt olan işletmelerin 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2021 yılı için belirlenen 1.730 TL idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar vermeleri  önem arz etmektedir.

Tüm Duyurular