Değerinin tespit edildiği rayiç bedel ekspertiz raporlarının düzenlenebilmesi için;

  1. Firma demirbaş defterine kayıtlı makine ve tesisatın adet, üretim yılı veya firmaya giriş yılı, teknik özelliklerini gösteren bir liste,
  2. Arsa bina ve çevre düzenlemesi için arsanın paftası, no’su, mevki ve m2’sinin belirtilmesi,
  3. Eksperin istediği makine ve tesisat için fatura fotokopileri

odaya ibraz edilmelidir.