Dijital İmza'nın Avrupa Uygulamalarının İncelenmesi

Odamızın sahibi olduğu, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ve Asım Kocabıyık MYO’nun ortaklaşa hazırladıkları Hayat Boyu Öğrenme (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik projesi kapsamında Almanya ve Polonya olmak üzere iki ayarı ülkede icra edilen projemiz başarı ile tamamlandı.

Proje kapsamında 25 katılımcı Avrupa’ daki Dijital İmza Uygulamalarının İncelenmesi konusunda European Business Academy (Berlin – ALMANYA), AVIVA Training and Human Development Center in Poland (Wroclaw – POLONYA)’da eğitimlerini tamamladılar. Dijital İmza Uygulamalarının incelenmesi dışında katılımcılar dil eğitimi de aldılar.

Projenin başarı ile tamamlanmasının ardından odamızda; katılımcılar, proje ortakları ve proje sorumlularının katıldığı bir kapanış toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası katılımcılara odamız tarafından sertifika verildi. Törende söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT “Projemizi başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Bu proje için başlangıcından bitiş sürecine kadar çok emek harcandı. Umarım bu emeğimize değmiştir. Siz sevgili gençlerimiz, ülkemizin geçiş sürecinde olduğu “dijital imza” konusunda eğitim aldınız. Hiç bilmediğiniz Avrupa ülkelerinde bu projeyi icra ettiniz. O ülkelerin kültüründe yaşadınız ve yaşam standartlarını gördünüz. Dil eğitimi aldınız ve daha birçok alanda bilgi sahibi oldunuz. Elbette 5 haftalık bir program “dijital imzanın” tamamen öğrenilmesi için yeterli değildir. Fakat siz bu konuda artık fikir sahibisiniz. Temel eğitimini aldınız ve bunu geliştirmek, daha iyi öğrenmek sizin azminize ve gayretinize bağlıdır. Umarım bu tecrübe gelecek hayatınıza olumlu etkiler katacaktır.

Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sizler bu konuda şanslı gençlerimizdensiniz. Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Almanya’yı gördünüz. Şehircilik anlayışını, ulaşım ve iletişim alt yapısını, tarihe, sanata, bilime verdikleri önemi ve özeni gördünüz.

Gelecekte hepiniz ülkemize hizmet edeceksiniz. İşte bu noktada gördüğünüz bu değerleri belki de ülkemizde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bu konuda siz değerli gençlerimize çok iş düşüyor. Projemizin diğer ortakları olan Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ve Asım Kocabıyık MYO’nun değerli hocalarına teşekkür ederim. Ayrıca projemizin başından sonuna kadar her aşamada bizlerden desteğini esirgemeyen, gecesini gündüzüne katarak çalışan sevgili hocamız sayın Ebru Yeniman YILDIRIM’a ve çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Mesleki Eğitimde (NYP) Nesneye Yönelik Programlama

Odamız; Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Mesleki Eğitimde (NYP) Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımlarının İncelenmesi” konulu proje Almanya’nın Berlin eyaletinde 15 gün süren bir program dahilinde başarıyla tamamlandı.

Leonardo da Vinci Programı Nedir?

Leonardo da Vinci AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Üye devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir.

Öneriler: Avrupa birliği üye ve aday ülkeleri, Avrupa Birliği hibe fonuna sürekli para aktarmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Fakat proje kapsamında katıldığımız brifinglerde Leonardo da Vinci ve diğer hibe projelerinden ülkemizin faydalanma oranının fona aktardığı paranın sadece % 40’ını kapsadığı belirtilmiştir. Bu nedenle Avrupa Birliği Hibe Projeleri konusunda bilgilendirmeler yapılmalı, kurumlar ve üniversitelerde eğitim programları düzenlemeli ve projeler üretilmelidir.

Leonardo da Vinci Programına Katılma Amacımız

Öncelikli olarak projeye katılım amacımız; sanayide yaratıcı ve yenilikçi düşünce tarzının oluşturulması için neler yapılabileceğine dair fikir edinmek, çalışanlarımızın bireysel gelişimini desteklemek ve mesleki alanında kendini geliştirmesine olanak sağlamaktır. Üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine doğru hızlı bir geçişin yaşandığı dünyada (NYP) Nesneye Yönelik Programlama ile ilgili uygulamaların kurumumuzda ve ülkemizde kullanılabilirliklerinin incelenmesi, bu konuda deneyim kazanılması ve bu deneyimlerin üyelerimiz başta olmak üzre tüm camiamızla paylaşılması temen amaçlarımızı kapsamaktadır. Rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüzde, rekabet edebilmeyi ve girişimciliği , bir şeyleri yeniden keşfetmeye gerek duymadan var olan iyi uygulamaları hayata geçirmek için bu gibi projelerde yer almaya devam edeceğiz.

Proje Süresince Neler Yaptık?

Odamız, Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Mesleki Eğitimde Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımlarının İncelenmesi” konulu proje Almanya’nın Berlin eyaletindeki European Business Academy’nin ev sahipliğinde start aldı. NYP ile ilgili seminerler düzenlendi. Almanya ekonomisi, iş hayatı, eğitim sistemi, teknolojisi, kültürel yaşam , alt yapısı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Almanya’daki mesleki eğitime yönelik uygulamaların incelenmesi için önceden planlanmış ve aşağıda isimlerini yazdığımız kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi, uygulamaları ve çalışmaları hakkında bilgiler alındı.

 • European Business Academy GmbH
 • Bildungswerk Kreuzberg GmbH
 • Europanorat GmbH
 • Euro- Cert GmbH
 • German Turkish Centre e.V.
 • BBW Berufsvorbereitungs GmbH
 • Ausbildungsgesellschaft GmbH
 • Bildungs- und Beratungzentrum
 • Berlin gGmbH
 • Berlin IHK

Almanya Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret ettik. Elçiliğin çalışmaları hakkında Başkonsolos Sayın Mustafa BULAT’ın düzenlediği brifinge katıldık. Ayrıca Berlin’de bulunan müzeler, tarihi eserler, kentin önemli meydanları ve alışveriş merkezleri gezdirildi.

Temel Bilgi

Leonardo da Vinci AB’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir.

Amaçlar ve Hedefler

Programın üç genel hedefi vardır;

 1. Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması. Bu hedef, istihdamın artırılması ve mesleki entegrasyonun/yeniden entegrasyonun kolaylaştırılması amacıyla diğerleriyle birlikte iş-bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla gerçekleştirilebilir.
 2. Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp geliştirmeye yönelik sürekli-mesleki eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi.
 3. Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da, geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip artırmak. Bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ’ler) arasında işbirliğinin artırılmasına özel önem verilecektir. İlk iki hedef kapsamında yenilikçi danışma ve rehberlik yaklaşımları özel önem taşır.

Söz konusu üç hedef uygulanırken:

İşgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesi, eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit fırsatlar konularındaki tekliflere özel önem verilecektir.

Sağlanacak İmkanlar

 • Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer sağlanması,
 • Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teşvik edimesi, ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi,
 • Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi,
 • Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi,
 • Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde; yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin sağlanması,
 • Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak terminolojinin oluşturulması,
 • Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
 • Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması,
 • Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin sağlanması,
 • Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, bağımsız sürekli eğitim ve açık öğrenim yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanması.