İlçemizin ekonomisinin nabzını elinde tutan odamız, düzenli olarak Sosyoekonomik Durum Araştırmaları yapmakta ve bunu kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu araştırmalar, objektif bir bakış açısı ile esnafın, üyelerimizin, sanayicinin, tüccarın sıkıntılarını ve problemlerini analiz etmemizde ve sorunlara odaklanmamızda bize büyük kolaylıklar sağlamakta, Stratejik Planımıza ve İş Planımıza yansımaktadır.