UMEM Projesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol Türkiye genelinde başlatılmıştır. Projenin amacı meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulmasıdır. Proje çerçevesinde 5 yılda yaklaşık 1 milyon işsize staj imkânı ve başarılı kursiyerlerin büyük çoğunluğuna istihdam imkânı sağlanması planlanmaktadır. İlçemizde de yürütülen proje odamız tarafından da yürütülmektedir.