Ece Gündoğdu GÖZDEN

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Meryem KARAKAŞ

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Ayşe Ferhan ÜSTÜNLER

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Canan Ece TAMER

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Ebru YENİMAN YILDIRIM

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Ayşe GÜNEY

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Esma Deniz DERYA

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Selme UYAR

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Selma ÖZSABUNCU

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Çiğdem KARA

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Kübra TÜRKER AKIN

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Nurcan AKCA

Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Kadın Girişimciler Kurulunun Görevleri

  • Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak,
  • Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak,
  • Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkanları yaratmak,
  • Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak,
  • TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri” açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslar arası kadın girişimci kaynakları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlık yapmak,
  • Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir “Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak gibi çalışmalar yürütmektedir.