4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Gemlik Ticaret Sanayi Odası bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. Yapacağınız başvurularda lütfen formları eksizsiz doldurunuz. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca eksik doldurulan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ya da bizzat yapabileceğiniz başvurularda bulunması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

Gerçek Kişi Başvuruları İçin

  • Başvuranın Adı Soyadı
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Adresi
  • Telefon Numarası
  • İmzası

Tüzel Kişi Başvuruları İçin

  • Ünvanı
  • Yetki Belgesi
  • Yetkili Adı Soyadı
  • Adresi
  • Telefon Numarası

Posta ya da bizzat yapacağınız başvurularınızda doldurmanız gereken dokümanları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Tüzel kişi adına başvuran kişinin yetki belgesinin bir kopyası başvuruya eklenmelidir. E-postayla başvurularda belgenin taranmış kopyası başvuru formuyla birlikte gönderilmelidir.