Odamızın kuruluşunun, (BURSA) Hüdavendigar vilayeti Ticareti Ziraat Ve Sanayi Odası”nın kuruluş tarihi olan 1890 yılından hemen sonra olduğu anlaşılmaktadır. Kurucularının Konstantin Pençileri ve Ali Galip Beyler olduğu bilinmektedir. Kuruluş tarihi olan 1897 yılında çarşı meydanında küçük bir odada hizmet vermeye başlamıştır

1920 yılında Yunan işgali dolayısıyla odanın faaliyeti tatil edilmiş, bu durum 1925 yılına kadar devam etmiştir. 1925 yılında 655 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Ali Rıza Bey”in teşebbüsü ile yeniden faaliyete geçtiği, 1942 yılında 4355, 1951 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak ederek bu günkü Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetini kazandığı kanıtlarla tespit edilmiştir.

Odanın ilk kurulduğu yıllarda üyelerinin büyük bir çoğunluğu zeytin, zeytinyağı imalathaneleri, sabun ve pirina fabrikalarından oluşmaktaydı. 1920’li yıllarda zeytin ve zeytinyağı imalathaneleri ihracat yapmaya başlamıştır.

1938 yılında Atatürk tarafından açılan Sunğipek fabrikasıyla bölgemizdeki ilk sanayi tesisi açılmıştır. Bununla beraber zeytinyağı imalathaneleri modernleşerek, Gemlik’te sanayi tesisleri yapılanmaya başlamıştır.
Bölgenin gelişmeye başlamasıyla beraber, mevcut odanın yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle 1964 yılında bugün de halen kullanılmakta olan hizmet binası yaptırılmıştır.

1957 Naciye Kafoğlu ve Halefleri Koll Şti., 1962 yılında BP Petrolleri A.Ş. , 1975 yılında Borusan A.Ş., 1978 yılında Gemlik Gübre A.Ş., 1980 yılında Çimtaş A.Ş., 1988 yılında Mina A.Ş. fabrikalarının kuruluşu ile beraber daha çok tüccara hizmet veren odamız , sanayici kuruluşlarına da hizmet vermeye başlamıştır.

Bölgedeki sanayinin gelişmesiyle beraber, odanın hizmet potansiyeli de artmaya başlamıştır. Artan hizmet potansiyelini karşılamak için oda teknolojik altyapısı da şekillenmeye başlamıştır.

1984 yılında İznik ve Orhangazi’de Ticaret ve Sanayi Odaları kurulmuştur. Bu odaların açılması ile birlikte, onların yetki alanında bulunan üyelerimiz yeni açılan bu odalara transfer olmuştur.

Bölgemizdeki sanayinin hızlı gelişimi ve büyüyen ticaret hacmi dikkate alınarak 1987 yılında, Gemlik Belediyesi ile bir grup Bursalı sanayici ve iş adamının girişimiyle 1992 yılında Türkiye’nin ilk özel limanı olan Gemport A.Ş. kurulmuştur.

1991 yılında odamız Gemlik’in başlıca gelir kaynağı olan zeytinciliğin gelişmesi için atılımlar yapmaya başlamıştır. Gemlik zeytinine standart getirilmesi ve markalaşması için görüşmeler yapılmaya başlanmış, Gemlik zeytininin bugün sahip olduğu coğrafi tescil işareti için ilk temeller bu yıllarda atılmıştır.

Sanayi tesislerinin kurulması ve Türkiye’nin ilk özel limanının bölgemizde kurulması ile beraber, bölgemizde bir serbest böle kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Serbest bölge kuruluşu aşamasında odamız aktif rol oynamıştır. Bursa Serbest Bölgesi 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Serbest Bölgenin kuruluşu ile beraber bölgemizdeki ithalat-ihracat hareketleri artmış ve odamızın gelir düzeyi ile beraber oda faaliyetleri de hız kazanmıştır. Eğitime %100 destek kampanyası ve her şeyi devletten bekleme politikası ile yola çıkan odamız, 1999 yılında depremde hasar gören Gazi İlköğretim Okulu’nu yeniden yaptırmıştır. Türkiye‘nin ilk çelik konstrüksiyon okulu olarak inşa edilen bu okul, bugün Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Aynı yıllar içerisinde odamız öğrencilerin eğitimine destek vermek için burslar vermiştir.

2000 yılında odamız, gelişen teknoloji ve iletişim kaynakları göz önünde bulundurularak teknolojik altyapısını yenilemeye başlamıştır. 2003 yılında ise TOBB Web Modülü otomasyonlarına alt yapısını hazırlayarak geçiş yapmıştır. Bu aşamada artan iş potansiyelini karşılamak için alanında uzman yeni personel istihdamları yapılmıştır. 2004 yılında, üyeleri ile iletişimini güçlendirmek, oda faaliyetlerini duyurmak, üyelerinin oda işlemlerinin bir bölümünü interaktif olarak yapabilmesi için dinamik içerik yönetim sistemini kullanarak bir web sitesi açmış ve üyelerinin hizmetine sunmuştur. Ayrıca 2005 yılı itibari ile aylık bülten çıkararak, posta yolu ile düzenli olarak üyelerine göndermeye başlamıştır.

1994 yılında odamız ilçemize bir üniversite kazandırmak için çalışmalar başlatmış, bu doğrultuda siyasi otoritelere yazışmalar yapmıştır. Odamızın da desteğiyle 2002 yılında Gemlik Meslek Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır. 2005 yılında Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu adıyla üniversite eğitim ve öğretime başlamıştır. Odamız 2008 yılında üniversiteye 40 bilgisayar ve ofis donanımlarıyla beraber bir bilgisayar laboratuarı hediye etmiştir.

Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet ortamının doğması ile birlikte; odamız yeni yönetim sistemlerine yönelmiş ve bu sistemleri kendine uygulama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Katılımlı yönetim, üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramların her geçen gün önem kazanması ile birlikte; odamız 2006 yılında kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya başlamış ve 12 Aralık 2006 tarihinde TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. Bu odanın geçirdiği en önemli dönüm noktalarından birisidir.

Yıllardır var olan kültürü ile üyelerinin, toplumun ve ülkesinin çıkarları koruyan, problemlerine duyarlı olan ve gelişmesini destekleyen odamız, bu yeni sistemle birlikte tüm bu uygulamalarını belirli bir sistematik haline getirmeye başlamıştır. Üye memnuniyetinin esas olduğu ve sürekli iyileşmenin hedeflendiği bu sistemle birlikte odamız; üyelerinin görüş ve beklentilerinin saptanmasına daha da yoğunlaşmış olarak uygulamalarını sürdürmektedir.

Gemlik Ticaret Borsası öncülüğünde ve odamız desteğiyle gemlik zeytini Coğrafi Tescil İşareti almıştır. Bu vesile ile zeytin tüketiminin ülke genelinde arttırılması, gemlik zeytinin kalitesini koruması ve ülke genelinde tanıtılması için; 2007 yılı itibari ile Gemlik Ticaret borsası ile beraber ulusal ve uluslar arası fuar ve organizasyonlara katılma kararı alınmıştır.

2007 yılı içinde bölgemizin ekonomik potansiyeli, zeytinimizin tanıtımı ve üyelerimizi temsilen beşincisi Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya Odalar Kongresi’ne lojistik, sanayi ve gıda alanında üyelerimizle beraber katılmıştır. Yine aynı yıl Vinolive 2007 İzmir ve Uluslar Arası Gıda Fuarı’na da katılarak bölgesinin ve Gemlik zeytinin tanıtımını yapmıştır.
Bunun ardından odamız 2007 yılında, TOBB Akreditasyon Sitemine aday olmuştur. 2008 yılı itibari ile adaylık çalışmalarına devam eden odamız, çalışmalarını ve faaliyetlerini akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen geliştirme ziyareti ve eksiklerimizin tamamlanması sonucunda 06/06/2008 tarihinde Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetim sonucunda akredite olmaya hak kazanmıştır. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bugün, Türkiye genelindeki 364 oda ve borsa içinden bu güne kadar akredite olmaya hak kazanmış 68 odadan biridir. Akreditasyon sertifikamız; TOBB V. dönemde akredite oda/borsa sertifika töreninde, 19 Kasım 2008 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, günün Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ve ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir törenle teslim edildi.

2008 yılında 15.Akdeniz Uluslar Arası Yiyecek İçecek Fuarı (Antalya), İstanbul Anatolive Fuarı (İstanbul) , İzmir Vinolive fuarlarına katılan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ulusal ve uluslar arası tanıtım çalışmalarına ve rekabete verilen desteğine devam etmiştir.

2008 yılı itibariyle eğitim faaliyetlerine hız veren odamız üyelerinin ve personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak için pazarlama, uluslararası ticaret, insan kaynakları gibi çeşitli konularda ücretsiz eğitimler vermektedir. Bunun yanında seminer ve çalıştaylar da organize eden odamız eğitime sürekli olarak destek vermektedir.

2008 yılında Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesinin Gemlikte açılmasını destekleyen yönetim kurulumuz ve Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Yönetim Kurulu başkanımız, ilçemizin her alanda kalkınması için destek ve girişimlerde bulunmuştur.

Ayrıca sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, Okullar, Adliye, Jandarma gibi birçok kurum ve kuruluşa her alanda destek vermektedir. Bölgede halkın zararına olacak faaliyetlerde çalışmaların karşısında, yararına olacak faaliyetlerde ise çalışmaların yanında yer almış ve destek vermiştir.

Odamız; Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Mesleki Eğitimde Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımlarının İncelenmesi”konulu proje çalışmasına ortak olarak katılmış, bu çerçevede Almanya’ya yapılan ziyarete oda personelimiz nezdinde katılım sağlamıştır.

Üyelerinin memnuniyetini ölçmek ve beklentilerini tespit etmek için üye memnuniyet araştırmalarına, ilçenin sosyal ve ekonomik durumunu belirlemek ve bunu paylaşmak için ekonomik-sosyal durum araştırmalarına başlamıştır.

Kalite yönetim sistemi ile başlayan iyileştirme çalışmalarına akreditasyon süreci ile hız veren odamız üyelerinin, bölgesinin ve ülkesinin temsilini en iyi şekilde yapmakla beraber tüm gelişme ve yenilikleri yakından takip etmektedir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası “Tarihten günümüze gelen güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışı ile, ilkeliliği ve üyelerinin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı, kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hareket eden, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanan, tüccar ve sanayicinin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunan, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir kurum olmaktır.” politikası ile çalışmalarına devam etmektedir.