Faik AVCI

Disiplin Kurulu Üyesi

Adem ÇİLİNGİR

Disiplin Kurulu Üyesi

Alpaslan EKER

Disiplin Kurulu Üyesi

Gökhan GÜZEL

Disiplin Kurulu Üyesi

Tolga KAZANÇ

Disiplin Kurulu Üyesi

Oğuz YEKTA

Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulunun Görevleri

Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Kanunda yazılı disiplin cezalarını uygular.