Ekogemlik Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası süreli yayınıdır.

Dergi 3 ayda bir yayınlanıp, dağıtımı GTSO tarafından yapılmaktadır. Dergimiz odamız ile üyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarla aramızda köprü vazifesi görecektir. İlçemizin ekonomik potansiyelini, istatistiksel verilerini, sosyo kültürel yapısını, önemli değerlerini yansıtacaktır. Bunların yanında üyelerimizin ticari hayatlarına katkılar sağlamak için uluslararası iş teklifleri, fuar bilgilendirmeleri, duyurular ve haber içeriği olacaktır .Oda yayınımızla ilgili olumlu yada olumsuz eleştirileriniz, daha iyisini yapabilmemiz için bizi motive edecektir.

Dergimizin yayına girmesinde reklam vererek desteklerini esirgemeyen üyelerimize teşekkür ederiz.