Ekonominin nabzı, Gemlik’in yüzü “EKOGEMLİK”

Ekogemlik Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası süreli yayınıdır. Dergi 3 ayda bir yayınlanıp, dağıtımı GTSO tarafından yapılmaktadır.(Pandemi nedeni ile fiziki olarak basım ve dağıtım yapılmamaktadır) Dergimiz odamız ile üyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarla aramızda köprü vazifesi görecektir. İlçemizin ekonomik potansiyelini, istatistiksel verilerini, sosyokültürel yapısını, önemli değerlerini yansıtmaktadır. Bunların yanında üyelerimizin ticari hayatlarına katkılar sağlamak için , uluslararası iş teklifleri , fuar bilgilendirmeleri, duyurular ve haber içeriği gibi bilgiler/bilgilendirmeler yer almaktadır.