5174 Sayılı Kanun gereğince, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

GTSO üyeleri kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.