Odamız KOSGEB işbirliği ile Girişimciliğin desteklenmesi, Girişimciliğin yaygınlaştırılması, Başarılı işletmelerin kurulması, bölgemizdeki işsiz ve iş fikri olan gençlerin kendi işletmeleri açabilmeleri amacı ile düzenli olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlemektedir. Toplamda 5 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tarafımızdan organize edilmiş 250, Girişimci Adayı sertifikalandırılmıştır.

Bildiğimiz gibi işsizlik ülkemizin en önemli sorunlarından birdir. Ancak; bunu bertaraf etmek için önlemler alınmakta, projeler geliştirilmektedir. Araştırmalara göre 2010 yılında işsizlik oranı 2009’a göre 2,1 puan azalarak %11,9 olmuştur. Fakat hala yüksek bir orandır. Ülkemizin kalkınması ancak girişimcilerin ve girişimlerin desteklenmesi ile mümkün olacaktır. İşte bu nedenle; yeni girişimci desteği, iş fikri olan, kendi işini yapmak isteyen, ancak bunu yapacak yeterli maddi imkanı bulamayanlara sunulmuş fevkalade güzel bir imkandır. Bu eğitimler onlara hem bir girişimci olarak izlemeleri gereken yolu çizmede ışık tutacak, hem de alacakları maddi destek iş hayatına atılmaları yolunda ivme kazandıracaktır.

Bir girişimcide olması gereken en önemli özellikler merak, cesaret, liderlik, kararlılık ve dayanıklılıktır. Tüm girişimciler meraklarını hayata geçirecek cesarete ve liderlik özelliklerine sahip olmalı, başarıya ulaşmaya kararlı ve azimli olarak hiçbir zorluk karşısında yılmamalıdır. Önlerine elbette engeller ve zorluklar çıkacaktır. Ancak hedefe ulaşmayı amaç edinmiş bir girişimci, hep ileriye bakmak zorundadır. Bizlere düşen görev onlara bu yolda gereken imkanları sunmak, bilinçlendirmek ve yol göstermektir. Fikrini eyleme döken her girişimci hem ilçemize katma değer sağlayacak, hem yarını daha aydınlık olacaktır.