Skip to main content
search

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.04.2020 tarih ve 34221550-259-4058 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Koronavirüsün (COVİD – 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Tasıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çevçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak; KTY’nin 14 üncü maddesinin yirmi birinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Konu hakkında anılan Bakanlıktan alınan 17.04.2020 tarihli yazıda; Bakanlık otomasyon kayıtlarının incelendiği; yapılan inceleme neticesinde; KTY’nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince U-Net Otomasyon Sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminde güncellendiği belirtilerek, konunun ilgili firmalara intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bakanlık tarafından yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapi-%20bakanhgindan-koronavirus-onlemleri/505 adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.