Skip to main content
search

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kaynak verimliliği teması altında çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda
BEBKA ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) iş birliğiyle Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Semineri düzenlenecektir.
TurSEFF, kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak “Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği” yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Program Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. Program kapsamında yatırımcılar, uygunluk kriterlerini taşıyan söz konusu alanlardaki yatırım projeleri için anlaşmalı finansal kurumların kredi veya leasing araçlarına başvuru yapabilmektedir. Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve proje başvuru sürecinde destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Konuyla ilgili seminer 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00’da Bölgemizdeki TSO ve OSB Müdürlüklerinin idari ekip ve personeli ile KOBİ’lerin yetkililerine yönelik olmak üzere planlanmıştır. Etkinliğin ilgili personelinize duyurulması, katılımının sağlanması ve kurumunuz internet sitesi ile sosyal medya kanallarında yayımlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim. Özel Sektör için Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri

Tarih: 17 Haziran, Perşembe
Saat: 14:00 -15:30
Kayıt için https://bit.ly/3fJAEVh

Tüm Duyurular