Skip to main content
search

İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.06.2021 tarihli, 1182211 sayılı ve Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu konulu yazısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda; 29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmış olan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir
Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında; depozito uygulayan piyasaya süren işletmelerin bildirimlerinin http://ambalajdepozito.csb.gov.tr web adresinde yer alan “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi” uygulaması üzerinden alındığı belirtilmektedir. İlgi yazıya göre; bahsi geçen usul ve esasların 8. Maddesi uyarınca piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarını elektronik ortamda sunmalarını sağlamak üzere “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi”nde “Faaliyet Raporları” sekmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirilmiş olup sürece ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler de aynı sistem üzerinde ayrıca paylaşılmaktadır

Tüm Duyurular