Skip to main content
search

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20.03.2020 tarih ve 34221550-611.99-3100 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)”, 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.