Skip to main content
search

Birliğimizden alınan yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, son dönemlerde Suudi Arabistan’da uygulamaya giren çeşitli belgelendirme zorunlulukları (saber kayıt sistemi vb.) nedeniyle fuarlara gelen ürünlerin zamanında gümrükten çekilemediği, bu sebeple fuar alanında ürün sergilenmede sıkıntılar yaşandığı bildirilmektedir. Söz konusu problemin sadece Türk ürünlerine ilişkin  olmadığı, diğer yabancı menşeli ürünleri de kapsadığı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, ülkemizden gönderilen ürünlerin mezkur ülke gümrüklerinde hiç bir işlem görmeden 15 gün bekletilmesinin diğer ülke menşeli ürünlere göre bu bekleme süresini artırdığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, T.C. Riyad Büyükelçiliği bir nota marifeti ile söz konusu uygulamaların yarattığı sorunlar Suudi Arabistan Krallığı Gümrük İdaresinden sorulduğu bildirilmektedir. Buna göre, anılan kurumdan alınan notadan bahisle, mezkur ülkedeki fuarlarda sergilemek amacıyla getirilen ürünlerin zorunlu olan hiç bir belgeden muaf olunmadığı, ürünler için gereken belgelerin gümrük işlemleri öncesi tamamlanması gerekildiği, geçici ithalat için ise yerelde fuarı organize eden şirketin Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu’na zamanında başvuruda bulunarak muafiyet belgesini alınması gerektiği ifade edilmektedir.