Skip to main content
search

Bakanlığımızın 18/11/2020 tarihli ve 2065436 sayılı yazısından özetle, 27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak
yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvurularının Staj Seferberliği
Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden y