Skip to main content
search

17.03.2021 tarihi itibariyle Şirket DURUM BELGESİ Mersis üzerinden elektronik ortamda verilmeye başlanmıştır. Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilmeye başlanan SİCİL TASDİKNAMESİ ve İFLAS-KONKORDATO belgelerine DURUM BELGESİ’de ilave edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tüm Duyurular