Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 17.05.2021 tarihli ve 84403118-720-4700 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, kadın girişimci, ihracatçı, yatırımcı ve diğer paydaşları bir araya getiren “She Trades Global” etkinliğinin 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde Dubai’de düzenleneceği ve etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Söz konusu etkinliğe ilişkin broşürün bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular