Skip to main content
search

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza iletilen 11.11.2020 tarihli yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Birliklerine iletilen ve detayları aşağıda yer alan ”Sanayi İşbirliği Projeleri” konulu yazıda;

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurt içi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesinin ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı belirtilmekte olup bu kapsamda, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi, teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili Bakanlık tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Anılan faaliyetler doğrultusunda, ülkemizde yüksek atmosfer gözlemleri yapmak amacıyla kullanılan Radyosonde Cihazı ve GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi’nin tasarım ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkân ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla söz konusu Bakanlık tarafından bir “Bilgi İstek Dokümanı (BİD)” hazırlandığı belirtilmektedir.

BİD’e verilecek cevaplar, ilgili sistem ve ekipmanların yurt içinde tasarım ve üretimine yönelik olarak ilgili Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirileceği ifade edilmektedir.

BİD’in, Bakanlıklarına resmi talepte bulunan özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarına iletileceği belirtilmekte olup;

BİD’i almak isteyen özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarının, konuya ilişkin imkân ve kabiliyetlerini de içerek şekilde hazırlayacakları resmi talep yazılarının en geç 4 Aralık 2020 tarihine kadar sip@sanayi.gov.tr adresine iletmeleri talep edilmektedir.

Konu ile ilgili tüm hususlarda, Bakanlıklarının Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.