Skip to main content
search

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2020 tarih ve 21334 sayılı yazısında,

  • 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Şoförlerde Aranacak Nitelik ve Şartlar” başlıklı 34. maddesinin 1/e alt bendine göre şoförlük mesleğini icra edenlerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları, 2/b bendinde bu hükme uyulmaması halinde Karayolu Taşıma Kanununun 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanacağı, Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler (şoför/işleten) hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi için belirlenen sürenin Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığının 24.06.2020 tarih ve 10081 sayılı yazıları ile bildirildiği,
  • Ancak Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinin devam etmesi ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle virüsün bulaş riskinin indirilmesi amacıyla belirlenen sürenin ertelenmesine yönelik talepler geldiğini,
  • Sağlık Bakanlığının “e-rapor Sistemi” veri tabanı üzerine “Onaylanmayan Rapor ve Reddedilen Rapor” sayılarının fazla olması ve Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yaşanan güçlüklerin yanı sıra kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi yönündeki değerlendirmeleri neticesinde; 31.12.2020 olarak belirlenen tarihin son kez 30.06.2021 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüş olup 30.06.2021 tarihinden sonra yapılacak olan sorgulamalarda geçerli/yeterli Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler (şoför/işleten) hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26’ncı maddesi (e) bendi gereğince işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Tüm Duyurular