Skip to main content
search

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Otopark Yönetmeliğinin maddelerinde yapılan değişiklikler ve ilaveler neticesinde hazırlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25 Mart 2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; Yönetmeliğin yürürlükte olup değişiklik yapılmamış olan Geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 31.03.2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.” hükmü uyarınca 31.03.2021 tarihine kadar talep edilmesi halinde ruhsat başvurularının, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (15.09.2018) önce yürürlükte olan mülga Otopark Yönetmeliğine göre sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Yönetmelik ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular