Skip to main content
search

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 14.12.2020 tarih ve Z-89780865-153-20799 sayılı yazısıyla;

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30.11.2020 tarihli Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Bakanlık tarafından yayınlanan 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi günlerde 21.00 – 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma 21:00’den Pazartesi 05.00’e kadar (cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması gerektiğine dair talimatların Valiliklere gönderildiği bildirilmiştir.

İlgi Genelge’nin ekinde yer alan listede ise; sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ve kişiler belirtilmiştir.

Öte yandan son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli
kişiler tarafından (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek; çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığına dair belgeyi ibraz ederek başka amaçla dışarı çıkmak vb. gibi) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgilerin Bakanlığa ulaştığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede;
1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlıdır. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir.
2. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup, bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman v e güzergâh ile sınırlı kalma zorunlulukları bulunmaktadır.
3. Zaman bakımından uygulamada; kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilmelidir.
4. Güzergâh bakımından uygulamada; kişinin ikametinden ayrılma nedenini oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergahın dışına çıkılmaması gerekmektedir.
5. Bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında; Muafiyet kapsamında olup olmadığı, Muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği,

Hususlarına dikkat edilmesi, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacağı ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütüleceği iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Tüm Duyurular