Skip to main content
search
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.03.2020 tarih ve 34221550-720-2689 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Mısır Arap Cumhuriyetince Tarımsal Kalkınma Uluslararası Fonu’ndan (IFAD) alınan proje finansmanının bir bölümünün tarım makineleri tedariğine ayrılacağı kaydedilmekte, bu kapsamda şirketlerimiz 16 Nisan 2020 tarihi Mısır yerel saatiyle saat 12.00’ye kadar sürecek ihale teklif verme sürecine davet edilmektedir.
Kahire Büyükelçiliğimizden alınan Mısır Sürdürülebilir Tarım Yatırımları ve Geçim Kaynakları (SAIL) Projesi İcra Müdürü Hany Darwish’in mektubu ve mektup ekinde yer alan ihale davet çağrısı ekte sunulmaktadır.
Ekler için tıklayınız.