Skip to main content
search

İlgi : Mısır Ticaret Müşavirliği’nden alınan 19.10.2021 tarihli ve 135 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak uygulamaya koyduğu Advanced Cargo Information System (ACI) hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular