Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 11.12.2020 tarihli ve 34221550-720- 10792 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde imzalanan ve taraflar açısından iç onay süreçleri tamamlanıp resmen yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin ilgide kayıtlı yazılarımız daha önce iletilmiştir. Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan yazıda, Libyalı idarelerden alacağı bulunan firmaların bahse konu idarelere müzakere amacıyla başvuru yapabilecekleri nihai tarihin 24 Aralık 2020’de dolacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede, konu ilgi kayıtlı yazımız ile daha önce iletilmiş olup, Libyalı idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın, hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, ilgili idarelere başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, sürecin takibi açısından, Ticaret Bakanlığına bildirmek üzere, başvuru yapan firmaların bilgilerini ekteki tabloda yer alan formatta TOBB’ne iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar