Skip to main content
search
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.04.2020 tarih ve 34221550-250-3748 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Koronavirüsün (COVID – 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak;
1. KTY’nin 14 üncü maddesinin yirmi birinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması,
2. KTY’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Üyelerimize duyurulur.