Skip to main content
search

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca hükümleri yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 21.11.2020 tarih 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Tebliğ, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Tebliğ’in tam metni ve ekleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.