Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 06.08.2021 tarih ve 7116 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin e-postası ile Birliğimize iletilen “Kırgız Gıda İşleme Projeleri” ve “Bişkek Serbest Ekonomi Bölgesi“ne ilişkin bilgi notu ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular