Skip to main content
search
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.06.2020 tarih ve 34221550-020.04-5278 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından belirlenen bazı turizm projeleri bildirilmekte ve söz konusu projelere ilişkin örneği ekte sunulan ayrıntılı bilgileri iletilmektedir.
İlgilenen firmalarımızın Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne ( Tel: 03124919100 e-posta: ankara@mfa.kz ) başvurması gerekmektedir.