Skip to main content
search
İlgi: TOBB’nin 16.09.2020 tarihli ve 34221550-045.01-7941 sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, 9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete ile “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Karar Sayısı: 2945) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir
Bilgilerinize sunarız.