Skip to main content
search

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce tarafımıza yapılan tebliğde Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen; Irak’a ihracatta Sevk Öncesi İnceleme ile ilgili 2 Mart 2021 tarihi itibariyle Intertek Int. ve HQTS China firmalarının yetkilendirildiği belirtilmiştir.

Buna ilaveten 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomi Komisyonu 18. Dönem Toplantısı’nda, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) sevk öncesi incelemeyi yapan tek kuruluş olması hususunda mutabık kalındığı ifade edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın TSE ile ilgili konuda girişimlerine devam ettiği bilgisi de ilgili yazıda aktarılmıştır. İlgili yazı Ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular