Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 08.12.2020 tarih ve 10645 sayılı yazısı,
İlgide kayıtlı yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğimizden alınan bir yazıya atfen, BM Güvenlik Konseyi’nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca teşkil edilen Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanı tarafından BM nezdindeki tüm Daimi Temsilciliklere gönderilen Nota iletilmektedir.

Bir örneği ekte kayıtlı bahse konu Nota’da, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeler bildirilmektedir. Bu kapsamda, 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi kararının 19. ve 23. paragrafı çerçevesinde varlıkları dondurulan bireyler ve kuruluşlar listesinde yer alan ilişik Nota’da isimleri mezkur bir kişi ile 11 kuruluşun, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkartıldığı kaydedilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,