Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 14.07.2021 tarihli ve 65626123 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Lyon Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atfen,Fransa’da tanınmış firmalar adına ürün alacaklarına dair bazı art niyetli kişilerin işletmelerimiz ile iletişime geçtiği açıklanarak, bu şekilde irtibat kuranların kimlik teyidinin ilgili firmalardan yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmi evrakının iletilmesine (bilanço vb.), yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına kesinlikle güvenilmemesinin firmalarımızın kayıp yaşamaması açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili ihracatçı şirket/işletmelere ivedilikle duyuru yapılmasını rica ederim.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular