Skip to main content
search

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının 20/19 sayılı resmi kamuoyu duyurusu ile “Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı korunma önlemi uygulanması için 29 Mayıs 2019 tarihi itibariyle soruşturma başlatmış olduğu ve söz konusu ürünün ithalatına karşı %25 ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı belirtilen 8 Mayıs 2020 tarihli ve 30/20 sayılı yeni bir kamuoyu duyurusunda ie özetle, “Sıcak Haddelenmiş Sac” (72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.21; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99) ithalatına karşı yürütülen soruşturma sonucunda;

-Fas Dış Ticaret Ofisi (Office des Changes) verilerine göre, 2014-2018 döneminde söz konusu ürünlerin ithalatının %44 oranında artış gösterdiği, ithalatın payının yerel üretimin payına göre 2015-2017 döneminde düşüş göstermekle birlikte 2017-2018 döneminde %62,5 oranında arttığı, dolayısıyla söz konusu ürünlerin ithalatının mutlak anlamda ve yerel üretime göre büyük bir artış gösterdiği,

– 2017-2018 yıllarında ve 2019 yılının ilk döneminde ilgili ürünlerin ithalatında yaşanan artış ve yerel üretimin ilgili göstergelerindeki kötüleşme göz önünde bulundurulduğunda, ürünlerin ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmaması durumunda yerel üretiminin ciddi zarar görmesinin öngörüldüğü,

– 15-09 sayılı kanunun 54. maddesine göre, söz konusu ürünlerin ithalatındaki ciddi artış ile yerel üretime yönelik zarar tehdidi arasında bir nedensellik bağının bulunduğu, hususlarına yer verilerek 15-09 sayılı Ticari Korunma Önlemleri Kanununun 64. Maddesine uyarınca ilgili ürünlerin ithalatına karşı kesin korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu kamuoyu duyurusunda, uygulanmasına karar verilen korunma önleminin %25’lik ek vergi (ad valorem) şeklinde alınacağı, söz konusu önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, 15-09 sayılı kanunun 65. maddesinde yer alan korunma önleminin tedricen serbestleştirme yükümlülüğüne göre ilk yıldan sonra %25’lik ek verginin her yıl %1 oranında düşürüleceği, duyuruda isimlerine yer verilen Dünya Ticaret Örgütü üyesi bazı gelişmekte olan ülkeler için söz konusu önlemin uygulanmayacağı hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.