Skip to main content
search

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Türkiye Ofisi tarafından
uygulanan Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı açılmıştır.  Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçiliğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu sayede söz konusu kuruluşların teknik ve beşerî kapasite eksikliğinin giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir. Başvuru için son teslim tarihi 27/08/2021 ve toplam hibe miktarı 3.000.000 € olan hibe programı ilgili diğer detaylara http://enhancerprojesi.com adresindeki hibeler bölümünden ulaşılabilmekte olup program rehberleri aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır.

“Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı”nın ayrıntıları, 9 Temmuz Cuma saat 14.30’da çevrim içi tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacaktır.
Tanıtım toplantısına kayıt linki ve toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır. Ayrıca programla ilgili sorular için grants@icmpd.org adresinden ICMPD ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Programın Türkçe ve İngilizce rehberleri:
https://enhancerproject.com/girisimcilik-ekosistemindeki-kurumlarin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-hibeprogrami-dokumanlari.html
Toplantı kayıt linki: https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_Tl9jhoU9QGWp16r0s6zm4A
Toplantı gündemi: https://tinyurl.com/dhksxejt

Tüm Duyurular