Skip to main content
search
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.03.2020 tarih ve 34221550-604.02-3335 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, talepler doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır.
Yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosunu görmek için tıklayınız.
Üyelerimize duyurulur.