Skip to main content
search
İlgi yazıda;”20.03.2020 tarih ve 74223 sayılı, 2020/9 numaralı Bakanlık Genelgemiz ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve alınacak tedbirler talimatlandırılmıştır.Bakanlığımız Genelgesinde yer verilen hususlara ilaveten ilgi Bakanlık yazımız ve
eklerinde belirtilen konulara da uygulamalarda titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.
Uygulamaların yazımız ekinde gönderilen tedbirler kapsamında yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir.
Sağlıklı günler dileriz.
Alınacak tedbirler için tıklayınız.

Kontrol Listesi için tıklayınız.