Skip to main content
search

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan odamıza gelen ilgili yazıda; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarında etkinliğin artırılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen “Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi”nin tamamlandığı bildirilmekte olup, proje çıktıları olarak taslak Ek1 ve Ek-2 kapsam listeleri oluşturulduğu ve idari hükümlerinde bir takım düzenlemelere gidildiği ifade edilmektedir.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”, ek liste taslağı ve görüş bildirme formu https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 adresinde yer almaktadır. Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş İşleme Formu”a işlenmek suretiyle, en geç 25.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar odamıza yazılı olarak , ayrıca bilgi@gtso.org.tr  adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Tüm Duyurular