Skip to main content
search

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan 22 Eylül 2021 tarih ve CAD/GE7739/ELB sayılı yazı ile TIR Karnesi Hamillerinin dikkatine sunulmak üzere, Brexit süreci ile Avrupa Birliği’nden ayrılan Birleşik Krallık (İngiltere) gümrük prosedürlerindeki güncellemeler paylaşılmıştır. Bu çerçevede; tam gümrük beyan ve kontrolleri daha önce duyurulduğu üzere 1 Ocak 2022 itibariyle başlayacaktır. İthalatlarda Emniyet ve Güvenlik Beyanı şartı 1 Temmuz 2022 itibariyle yürürlükte olacaktır. İhracatlarda Emniyet ve Güvenlik beyanı şartında bir değişiklik olmayıp 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlükte olacaktır. İşlemlerin yürürlük takvimi ekte ki gibi gerçekleşecektir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular