Skip to main content
search

Sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket eden Türkiye odalar ve Borsalar Birliği, sizlerden gelen talepleri ilgili kamu kurumlarına iletmekte, kamunun ve karar alıcılarının içerisinde bulunduğu platformlarda dile getirmekte ve sonuç alıncaya kadar takip edilmektedir.

Bu kapsamda takip dilen konulardan bir tanesi olan banka işlem ücretlerine ilişkin taleplere yönelik olarak Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Uslul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayın.