Skip to main content
search

Sayın Üyemiz;

T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 06.04.2020 tarih ve 53719284 sayılı yazılarına istinaden, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” uyarınca ;

Genel Kurul Toplantılarını Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapacak olan Anonim Şirket statüsündeki üyelerimiz Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunacaklarında aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir.

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin” 36.maddesine istinaden Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Yönetim Kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri.

b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.

c) Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

e) Gündem.

f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu”

hükümleri bulunduğundan, yapılacak başvurularda bu hükümlere uygun olarak başvuruda bulunulmasının ve kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık (Ticaret Bakanlığı) iznine tabi olan şirketlerin genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği var ise toplantı gününden önce Ticaret Bakanlığı’ndan esas sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli iznin alınması ve genel kurul toplantısında izin belgesinin hazır bulundurulması gerekmektedir.

Şirketlerin iş ve işlemlerinin aksamaması ve doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından yukarıdaki maddelere uyulması büyük önem arz etmektedir

Tüm üyelerimize duyurulur.