Skip to main content
search

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 25.03.2021 tarihli ve 34221550-310.99-3068 sayılı yazıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bir yazısı paylaşılmıştır.

Bahsi geçen yazıda;

· 2010 yılında ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 1.200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı, ilk ünitenin temel betonunun 03 Nisan 2018’de, ikinci ünitenin ise 29 Haziran 2020’de atıldığı, ayrıca, üçüncü ve dördüncü ünitelerin inşasına başlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü,

· Eylül 2019’da Rus devlet nükleer enerji şirketi ROSATOM’un denetimleri sonucunda TSE’nin teknik altyapısının yeterli olduğu değerlendirilerek Ocak 2020 itibari ile TSE’nin Akkuyu Projesi için Ana Malzeme Kuruluşu olarak tanındığı, bu yetki sayesinde Akkuyu Projesi’nde nükleer güvenliğe doğrudan etki etmeyen malzeme ve ekipmanlara yönelik Rus standartların eşleniklerinin bulunmasının, eşleniği olmayanların millileştirilmesinin ve bu standartlara göre Türk imalatçıların ürünlerinin testi ve sonrasında sertifikalandırılmasının TSE tarafından yürütüldüğü dile getirilmiştir.

Yazıda devamla, Projede kabloların büyük oranda Türkiye’den temininin öngörüldüğü bilgisi verilmiştir.

Santrale yönelik ihalelerin Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici (Titan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş.) tarafından Rosatom (Rus Atom Enerjisi şirketi) kurallarına göre düzenlendiği, ihalelere katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı olunması ve bilgilendirme maksadı ile ana yüklenici tarafından İstanbul’da bir ofisin (Tedarikçi İlişkileri Birimi) kurulduğu ve bilgilendirme hattının açıldığı, bilgilendirme hattı ve kurumsal e-posta vasıtası ile Türk firmalarının sorularının kesintisiz olarak yanıtlanmasının planlandığı ifade edilmiştir.

Bahse konu Tedarikçi İlişkileri Birimi’nin irtibat bilgileri, ihalelerin yayımlanacağı sayfalar, yıllık satınalma programı, tedarikçi anketi, tedarikçi bilgilendirme videoları ve malzemelere ilişkin standart karşılaştırmalarına (GOST ve EN karşılaştırmaları) nasıl erişim sağlanacağına ilişkin bilgi notu Ek-1’de sunulmaktadır.

Bunun yanında, Proje’de kullanılacak kabloların testleri konusunda TSE’nin kablo üreticilerimize sunabileceği hizmetler ve TSE’nin irtibat noktasına ilişkin sunumu Ek-2’de yer almaktadır.

Yazıda, Proje’de kullanılacak kablolara ilişkin teknik bilgilerin de Tedarikçi İlişkileri Birimi ile irtibata geçen ve belirlenen kriterlere uygun olan firmalar ile paylaşılacağı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

SunumBilgi Notu
Tüm Duyurular