Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 20.05.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 4775 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü tarafından TOBB iletilen yazıda; Akkuyu Nükleer Santrali için çelik boru ihtiyacının olduğundan ve üretici firmalar ile doğrudan temas sağlayacak “Tedarikçi İlişkileri Ofisi”nin kurulduğundan bahsedilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular