Skip to main content
search

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 17.11.2020 tarih 9966 sayılı yazıya istinaden;

Bilindiği üzere ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 1200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali’ nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış, Nisan 2018′ de ilk ünitenin inşaat lisansı alınması ile inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. Halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatı aktif olarak sürmektedir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Akkuyu Nükleer Santrali’ nin ihalelerine ülkemiz KOBİ’lerinin katılımını arttırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili  ihalelerin Birliğimiz tarafından yürütülen KOBİ’lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformu olan http://tobb2b.org.tr adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsam Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php adresinden takip edilmekte, ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden “ihale ve özelleştirmeler” bölümünde “Güncel İhaleler” başlığı altından erişilebilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.