Skip to main content
search

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşabilecek ekonomik daralma ve üyelerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerimizin odamıza ödeyeceği yıllık ve munzam aidatların ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Birliğimizce Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle birlikte Ekim ayında, ödenmesi uygun bulunmuştur.

Desteklerinden ötürü TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere,Ticaret Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Paşa Ağdemir

Yönetim Kurulu Başkanı