Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.10.2021 tarihli ve 68033588 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin usul/esasları belirleyen ve 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’in güncellenmesine dair görüş talep edilmektedir. Bu itibarla, Tebliğ’de gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususlara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 28 Ekim 2021 tarihine kadar ekte yer alan excel formatına uygun olarak Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesini önemle rica ederim

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular