Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 05.04.2021 tarihli ve 34221550-100- 3438 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Dahilde İşleme Rejiminin ilgili mevzuatı uyarınca 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen ve 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran, 2021/10 sayılı Genelge iletilmiştir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular