Bilindiği üzere 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı (5.Mükerrer) Rsmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) Yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde öne çıkan değişiklikleri görmek için tıklayınız.